Dotazník

 

1. Pracujete v


2. Spolupracujete so sociálnymi pracovníkmi oddelenia sociálnych vecí a kultúry Magistrátu mesta Košice (ďalej len MMK)?


3. Spoluprácu so sociálnymi pracovníkmi oddelenia sociálnych vecí a kultúry MMK považujete za


4. Podľa Vášho názoru najdôležitejšou oblasťou, ktorou by sa mali zaoberať sociálni pracovníci oddelenia sociálnych vecí a kultúry Magistrátu mesta Košice je: (zoraďte podľa dôležitosti) od 1 – najdôležitejšia, 9 – najmenej dôležité

  ľudia v ohrození
  závislí (drogy, alkohol, ...)
  bezdomovci
  Rómovia
  mladé rodiny
  deti
  dôchodcovia
  zdravotne postihnutí
  iní

 
5. Považujete starostlivosť o tieto skupiny za dostatočnú?

  ľudia v ohrození
  závislí (drogy, alkohol, ...)
  bezdomovci
  Rómovia
  mladé rodiny
  deti
  dôchodcovia
  zdravotne postihnutí
  iní6. Myslíte si, že počet sociálnych pracovníkov na oddelení je postačujúci?


7. Myslíte si, že kvalita ich práce je závislá od ich počtu?


8. Myslíte si, že kvalita ich práce je závislá od ich vzdelania?


9. Myslíte si, že kvalita ich práce je závislá od počtu klientov?


10. Myslíte si, že kvalita ich práce je závislá od možnosti relaxácie, supervízie?

Ak máte nejaké doplňujúce otázky, názory, pripomienky – napíšte ich prosím.